Схема процесу стратегічного планування


Функції управління — це об’єктивно обумовлені загальні напрями або сфери діяльності, які у сукупності забезпечують ефективну кооперацію спільної праці. Охоплює комплекс заходів, необхідних для створення нових сфер діяльності фірми. Необхідно забезпечити мирне співіснування конкурентної й підприємницької діяльності та їх прихильників,надаючи пріоритет підприємницькій поведінці, оскільки ці обидва типи поведінки суттєво відрізняються, часто навіть несумісні, кожен потребує відповідних управлінських структур.


Одним із негативних факторів є швидка зміна зовнішнього середовища, до якої повинна адаптуватись стратегія. Так, наприклад, українська економіка має велику залежність від постачальників енергоносіїв; кон’юнктура світових ринків робить вітчизняну економіку дуже чутливою до зміни чинників зовнішнього середовища. Системний підхід дав можливість зрозуміти, що ефективність будь-якої організації забезпечується не якимось одним її елементом, а є результатом, що залежить від багатьох факторів. У будь-якій системі важлива робота цілого – як результат досягнутої динамічної рівноваги. Вона визначає загальний напрямок діяльності підприємства, один із наступних: або стратегію зростання, або стабілізації, або скорочення. Розробка і реалізація стратегії фінансово-економічної безпеки – процес досить важкий і вимагає від керівників фірми різних витрат.

Розпочинається процес реалізації стратегічного плану, тобто процес стратегічного управління. Воно представляє собою активний пошук альтернативних варіантів, вибір кращого з них, побудови на підставі цього вибору загальних тенденцій розвитку, формування спеціального механізму її реалізації. Однак важливо визначити перспективи продукту-замінника — зможе він найближчим часом завоювати ринок чи процес буде поступовим і можна ще деякий час випускати стару продукцію. Дані функції охоплюють всі види управлінської діяльності по створенню матеріальних цінностей, фінансуванню, маркетінгу і т. д. Планування. Ця функція являє собою по суті процес підготовки рішень. Загальна схема стратегічного планування у фермерському господарстві Сутність планування полягає в науковій постановці цілей подальшого розвитку і застосування засобів їх реального досягнення. На рівні фермерського господарства в залежності від цілей, задач і функцій діє декілька видів планування. Метою даної статті являється визначення ролі та місця стратегічного управління в забезпеченні економічної безпеки підприємства.

Похожие записи: